Cami Liderleri Çalıştayı sonlandı

0

T.C. Vaşington Büyükelçiliği Din ve Sosyal Hizmetler Müşavirliğince Diyanet Center of America’da, Amerika’nın farklı bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren camilerin Dernek Başkanları ve yöneticileri ile 19-20 Kasım 2016 tarihlerinde Cami Dernek Başkanları Toplantılarının ikincisi sonlandı

1

Din ve Sosyal Hizmetler Müşaviri Dr. Yaşar Çolak’ın başkanlığında dört oturumdan oluşan ve iki gün boyunca devam eden toplantıda, ibadet mekanlarının güvenliği, İslamofobia ve nefret suçları, farklı inanç çevreleriyle münasebetler, idari ve güvenlik birimleriyle ilişkiler, din istismarı ve şiddet yanlısı terörist yapı ve hareketlere karşı toplumsal bilinçlendirme ve sahih din anlayışını merkeze alan din hizmeti perspektifi gibi konular, alanında uzman olan akademisyenlerin de katılımı ile ele alınarak 2017 ve sonrası dönemlerde gerçekleştirilmesi öngörülen etkinlikler hakkında istişarelerde bulunuldu. Yapılan müzakere ve istişarelerden sonra aşağıdaki hususlara karar verildi:

4

 1. Cami ve toplum merkezlerinin fiziki şartlarının kalite, işlevsellik ve estetik açıdan iyileştirilmesi, varlıklı, eğitimli ve nitelikli geniş çevreye sahip fedakarca çalışan insanlardan oluşan efektif yönetim kurullarının oluşturulması,
 2. Diğer Müslüman topluluklarla ilişkilere daha fazla önem verilmesi ve ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi,
 3. Camilerin yapısal özellikleri ve hizmet planlamaları yapılırken yerel şartlar, çevresel ihtiyaçlar ve bölgelerdeki dini yapıların dikkate alınması,
 4. Diğer din mensuplarına ait dini merkezler ve toplumsal organizasyonlarla tanışma ve iletişim kanallarının artırılması,
 5. Dernek yönetiminde çoğulcu, katılımcı, demokratik, finans yönetiminde hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine dayalı bir politika izlenmesi,
 6. Dernek ve camilerin; din istismarcısı FETÖ/PDY ve şiddet yanlısı DEAŞ terör örgütlerine karşı toplumu bilinçlendirme konusunda aktif görevler üstlenmesi,
 7. Din ve sosyal hizmetlerin verimli bir biçimde planlanması ve uygulaması için dernek yönetimi-din görevlisi senkronizasyonunun temin edilmesi,
 8. Sahih din anlatımı ve Türk toplum organizasyonlarının temsili konusunda sosyal medyanın etkin ve nitelikli olarak kullanılması,
 9. Dini ve milli günler vesilesi ile Türk toplumunu bilgilendiren ve toplumsal katılımı pekiştiren programların tertip edilmesi,
 10. Türk Dili, Türk Kültürü ve Türk Tarihi’nin yeni nesillere aktarılmasına yönelik nitelikli programların yapılması,
 11. Yeni kuşağın dînî ve kültür değerlerimizi sağlıklı bir biçimde edinebilmeleri için nitelikli müfredata sahip hafta sonu kursları, yaz kursları ve değerler eğitimi programlarının tertip edilmesi,
 12. Eğitimlerin pedagojik yöntemlere uygun olarak nitelikli kadro ile yapılması, öğretmen ihtiyacı için Milli Eğitim Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Marifet Vakfı ve YTB gibi kurumlardan destek alınması,
 13. Derneklerin Türkiye ve ABD’deki çeşitli faaliyet alanları ile ilgili proje üreten ve destekleyen kuruluşlarla etkin iş birliği kurması,
 14. Cami ve dernekler arası iş birliği ve tecrübe paylaşımının artırılması,
 15. Bu tür istişârî toplantıların periyodik olarak yapılması.

7

 

CEVAP VER