İyi bir yönetici aynı zamanda iyi bir koç olmalı

0

Bugün iyi bir yönetici gelişmekte olan iş alanları çerçevesinde çalışanlarını çok fazla yorup onları fazla sömürmemeli ve onların iyileşmesine katkıda bulunmalıdır. Bu açıdan iyi bir şef ayrıca iyi bir koç olmalıdır. Yönetici ve iş veren iyi bir yol gösterici olmalı ve işçi ile onun üzerindeki baskı arasında bir katulizatör görevi üstlenmelidir.

Almanya’da iş yerlerindeki stresi minimuma indirmek için 2006’ dan beri stres raporu hazırlanmaktadır. Stres raporları endüstri, hizmet gibi sektörlerde yönetici altında çalışan ve yöneticilerin baskısını gören kişilerin nasıl verim kaybettiklerini ortaya çıkarmaktadır. Stres raporları Almanya’da her geçen gün yöneticinin ilgisini çekmektedir. Bu gelişmeyi AB’nin bir çok ülkesinde görmemiz mümkündür. Raporun içeriğine göre malesef Almanya’da yöneticiler bu görevi üstlenmemektedirler. Bu açıdan psikolojik sorunların arttığı ve bir çok işçinin psikiyatrik tedaviye gitmesi gerektiği görülür.
Limon Gibi Sıkılmamalı
İş yerindeki aşırı baskı bu insanların çalışma sistemini düşürürken verecekleri verimli çalışmalarını azalmaktadır. Bu açıdan yöneticiler işçilerini bir limon gibi sıkmamalıdır. Onlardan verim almanın yöntemlerini artırmalıdır. Türkiyemiz hakikaten endüstri dalından ve hizmet sektörüne kadar büyük ölçüde ekonomik büyümeyi gerçekleştirmiştir. Türkiye’de de yavaş yavaş stres raporunun hazırlanması da Koçluk eğitiminin özellikle iş yerlerindeki yöneticilere verilmesin de yarar vardır. Bu yalnız sanayicilikte değil bankacılıktan hizmet sektörüne kadar bütün sektörlerde yapılmalıdır. Böylece 2023 yılında kadar büyük atılımk yapacak olan Türkiye Avrupa’lıların hatalarını da görerek bu hatarı minimuma indirir.
Motive Edilmeli
2012 yılı Almanya stres raporu incelendiği zaman burada stres ve stresten etkilenen iş gücü kaybında sorunları ortaya çıkaranların başında yöneticiler gelmektedir. Yöneticiler insanlardan daha fazla verim almak için onları zorlamakta ve son yıllardaki ekonomik kriz nedeniyle belirli iş yerlerinin boş bırakılması ve uzun süreli çalışma zamanları bunları ortaya çıkarmaktadır. Böylece çalışanlar kendi kendilerini sömüren bir sistem içine girmekte ve iş yerlerini kaybetmemek için bunlara göz yummaktadırlar. Türkiye’ye baktığımız zaman hakikaten bu açıdan olumsuz bir gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Özellikle AVM ve fabrikalarda bunun geliştiğini görmekteyiz. Bu kuruluşlarda yöneticilerin “Bugün çok çalıştın yeteri kadar verim verdin. Yavaş yavaş işini bırak. Başarılı bir şekilde evine dön.” sözlerini söylememeleri insanlar üzerinde psikolojik baskıları arttırmaktadır.

Almanya’daki Olumlu Gelişmeler

Bu konuda Almanya’nın endüstriyel ve teknoloji sosyoloji profesörü Prof. Dr. Günter Voss’un açıklamaları olaya ışık tutmaktadır. İş yerinde stres psikolojik olarak güçlükler çıkarmaktadır.Almanya iş yerlerinde çalışanların strese yönelik hastalanmalarını incelemekte ve bu konuda tedbirler almaktadır. Bu açıdan bu ülkede her yıl bir stres raporu çıkarmaktadır.2006 da başlayan bu stres raporlarının 2012 yılında yayınlanan bu olayın artık Avrupa’da ve Almanya’da çok geliştiğini ve büyük bir sorun haline geldiğini çıkarmaktadır.
Şefler Koçluk Semineri Almalıdır
Bu günün şefi, aynı zamnda iyi de bir koç olmalıdır. AB ülkelerinde özellikle Almanya’da stresten kaynaklanan personelinin hastalanma oranı artmaktadır. Bu Avrupa’daki iş verimini düşürmekte ve iş yerleri bu durumla karşı karşıya kalmaktadır.

Türkiye’deki Durum
Türkiye’de artık bankalar personelini bankalar kapandıktan sonra çok uzun süre çalıştırmaktadır. AVM’ lerde de insanların verebileceğinin üstünde randıman istenmektedir. Aynı gelişme sanayi kuruluşlarında da geçerlidir.Yavaş yavaş bu gelişmeler çalışanları depresyona itmekte ve sık sık hasta olmalarını beraberinde getirmektedirler. Bu açıdan bir çok psikiyatrlara ve psikologlara giderek onlardan bu konuların çaresine bulmak için yardım istemektedirler. Bu konuda esasen AVM, sanayi kuruluşları ve benzer kuruluşların yöneticilerinin eğitimden geçmesi çok önemli faktördür. Bunlar yapıldığı takdirde koçlar nasıl koçluk yapabileceklerini yöneticiler öğretebilirler. Böylece randıman artılırken stres yavaş yavaş mininuma indirilebilir.İyi bir yönetici % 80 oranında çalışanlarını motive eden ve % 20 oranında rasyonel karar veren kişidir.

Dr. İnci ŞEN

Psikiyatri ve Psikoterapi Uzmanı

International Coaching Institute Başkanı