Yaşam Koçu Olabilmek İçin Nasıl Bir Eğitim Almak Gerekiyor?

0

Özellikle ekonomide koçlukta bireylerin özgüveninin arttırıldığı gibi olayları daha ciddi takip etmesi görüşülecek kişiyi daha iyi tanıması amaçlı çalışmaları içerir. İş yaşamında ise bu özgüvenin dışında olayları sentezleme gücünün verilmesi gereklidir. Özel yaşamda insanlara kattıklarında, özellikle sporcularda ve sanatçılarda da kamuoyunda olaylara gösterilen değerlendirmeleri arttırmaktadır. Bu konuda en iyi örnekleri koçlarla çalışan banka ve finans konusunda çalışan kuruluşlarda görebiliriz.

Kaba olarak Koçluğu 2’ye ayırabiliriz;
_Bireysel koçluk ve
_Kurumsal koçluk olarak.
Bireysel Koç’lukta kişilere; özel yaşam koçluğu, anne baba koçluğu,öğrenci koçluğu, sanatçı koçluğu, sporcu koçluğu ve politik koçluk ama özellikle kariyer liderlik ve yönetici koçluğu gelir.
Kurumsal koçlukta da çalışanlar günlük ve haftasonu koçluk programları organize edilmektedir.
Son senelerde yaşam koçluğu medya ve ünlüler sayesinde çok moda oldu. Yaşam koçluğu kavramı altında, stil danışmanlığının yaptığı işler bile anlaşıldı.
Ama insanlar koçluk seçimi ve ne istedikleri konusunda daha özenli ve dikkatli olmaya başladılar. Koçluk hizmeti için başvurmadan internetten araştırma yapıp ciddi bir eğitim alıp almayacaklarını inceliyorlar.
Bazı kişilerde psikiyatra ve psikoloğa gitmenin bir eksiklik olduğunu düşündüklerinden koça gitmenin daha nötr olduğunu düşünüp koçları tercih ediyorlar. Baktığımızda özel problemleri olandan, tutun uyum bozukluğu yaşayan yeni evli ve yeni anne babalar, sanatçılar, sporcular, liderler, yöneticiler koçluğu tercih ediyor.
Türkiye’de yatırım yapan ve mümessillikleri bulunan yabancı şirketlerin kurumsal koçluk uygulamaları, ekonomide kendisini kanıtlamış modern sistemle yönetilen Türk şirketlerinin de kurumsal koçluğun globalleşen ve devamlı değişen dünyadaki önemini anlayıp şirket politikaları olarak benimsemeleri ve onların öncülüğünde ve rol modeliyle koçluğa olan ilgi başka kuruluşlar tarafından da gittikçe ilgi görmeye başladı.
Şubat 2012 itibari ile Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği üye sayısı 207’dir. Ama bunların dışında da kayıtsız profesyonel koçlar vardır. Birkaç istisa hariç hemen hemen hepsi İstanbul’da aktifler.

Koçluğun Yararlandığı Bilim Dalları

Gelecekte kurumsal koçluğa daha fazla ihtiyaç olacak. Türkiye’nin şu andaki ve yapılan tahminlerde de öngördüğü gibi ekonomik büyüme hızı devam edecek. Bu, kurumsal koçlara olan ihtiyacın artması demek. Bu, ilk önceleri büyük endüstri şirketlerinde mümkünken gittikçe orta ve küçük işletmelerde de koçluk uygulamaları yerleşecek. Koçluğu özellikle psikiyatriden,psikolojiden yararlanır ama yaşam koçlarının ekonomik alanlarda bilgi sahibi olması ve hizmet verecek olduğu branşlarda da eğitim görmesinde yarar vardır. Almanyada bu konuda çok ciddi eğitim verilmektedir. Psikiyatri, psikoloji ,ekonomi, sanat dünyasına yönelik branşlarda bunda yararlı olur.

Yaşam Koçundan Kimler Yararlanmalı

15 yılın üzerinde Almanya’da bu konularda çalışma yapmış kişi olarak yeni kurulacak TAVAK Vakıf Üniversitesinde bir Uluslararası Koçluk Enstitüsü kurmuş bulunmaktayız ve bu konularda çalışma yapan, yapmak isteyen kuruluşlara, enstitülere ve bireylere hizmet vermekteyiz.
Avrupa’nın 2002-2007 yılları arasında toplam %7 büyüdüğü bir konumda aynı süreçte Türkiye’deki büyüme hızının %42,4 olması Türkiye’nin bir çok alandaki atılımlarını ortaya çıkarmıştır. Bu da Türkiye’de koçlara olan ihtiyacın en büyük belirtisidir.

Yaşam Koçu Fazla Ücret Almamalı

Yaşam koçluğu hizmetleri pahalı hizmetler değildir. Bilgi ve deneyimlerine göre 45 Dakikalık ücretler 150TL ile 500 TL arasında değişmektedir. Tabiki devamlılığı, kimlere nasıl verildiği önemlidir.Yukarıda saymış olduğum gibi politikacı, sanatçı,sporcu, belediye başkan adayı üniversiyete hazırlanan gençlerimizden, stres altında çalışan tüm bireylerin bu hizmeti almasında yarar vardır.Maaliyet bazında değerlendirdiğimiz zaman akılcı bir koç insanları hedeflerine yöneltmek için insanlardan fazla bir maaliyet almadan bu hizmetleri gerçekleştirebilir.

Koçluğun geleceği ülkemiz açısından çok önemlidir. Türkiye son 10 yılda% 59 luk bir büyüme hızını gerçekleştiren bir ülkedir. İhracatımız artarken yatırımlarımızda giderek katlanmaktadır. Bu branşlarda çalışan arkadaşlarımızın ciddi olarak çalışması yararlıdır. BU konuda bu branşa gireceklerin yetenekli olması şarttır.

Son olarak International Coaching Institute’ un hizmetlerinin herkes tarafından alınabileceğini dile getirmek istiyorum. Bizimle temasa geçmek isteyenler İnternet sayfasından ve ya e- maille erişebilirler. Gelişen Türkiye’nin daha fazla koçlara ve koçluk enstitülerine ihtiyacı vardır.

Daha fazla bilgi için;
Dr. İnci ŞEN
www.incisen.com

www.twitter.com/drincisen
Cep: 0539 935 91 89
Tel: 0212 291 62 42
E-mail: dr.incisen@gmail.com
Adres: Hakkı Yeten Cad. Aşçıoğlu plaza No:10 kat:6
(Rufus Kliniği) Fulya/ İstanbul