Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı

0

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi öğretmek üzere Sakarya Üniversitesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde geliştirilen Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programını ilan etmekten mutluluk duymaktayız.

Çocuklarımıza anadillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmayı ve Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştirmeyi planlayan program, yurt dışında yaşayan eğitim sevdalısı vatandaşlarımızın başvurusuna açılmıştır.

Sakarya Üniversitesinin modern ve doğayla iç içe kampüsünde uzman akademisyenler eşliğinde gerçekleşecek olan programa kabul edilen öğrenciler, yıl boyu sürecek akademik eğitim yanında programı destekleyici çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılma imkanı da bulacaktır. Program kapsamında yer alan staj programı da, öğrencilere, aldıkları eğitimi Türkiye’de veya yurt dışındaki eğitim kurumlarında yapacakları stajlarla pekiştirme fırsatı sunacaktır.

Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, üniversite eğitimini Türkiye’de veya yurt dışındaki bir ülkede tamamlamış olan ve halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlıların başvurusuna açıktır. Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, tezsiz bir program olarak geliştirilmiştir. Bu sebeple, başvuruda herhangi bir bölüm şartı aranmamaktadır. Ayrıca, Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerden tezli programa geçiş yapmak isteyenler, Sakarya Üniversitesi tarafından istenen gerekli şartları sağlamaları halinde tezlerini ülkelerinde tamamlayabileceklerdir. Programa kabul edilecek adayların, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri beklenmektedir.

Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, Sakarya Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecek olan iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı bir yarıyıldan oluşan staj/proje dönemini kapsayacak şekilde üç yarı dönemden oluşmaktadır. Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, öğrencilere aylık 1500 TL burs ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacaktır.

Programı başarıyla bitirerek mezun olan öğrencilerin, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe eğitimi sunan çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya hafta sonu okulları gibi etkinliklerde görev alabilecektir.

Programla ilgili sorularınızı turkceylp@ytb.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

Program İçeriği

İkidilli Çocuklara Türkçe Öğretimi

Dil Öğrenme Teorileri ve İkidillilik

Çocuk ve Dil Gelişimi

Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı

Dil Öğretiminde Kültür Aktarımı

Dil Politikaları ve Çokdillilik

İkidillilere Dil Öğretiminde Edebi Metinler

Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı ve Araç Gereç Kullanımı

Kavram, Teori ve Bilinç Anlamında Diaspora

Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi

Etkili İletişim ve Beden Dili

Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar

Değerlerimizle Değer Eğitimi

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Staj

https://www.ytb.gov.tr/sakarya/

CEVAP VER